Diş Teli Çeşitleri Fiyatları

Diş teli çeşitleri halkımız arasında ortodontik tedavi, genellikle diş teli tedavisi şeklinde tanımlanmakta ve bilinmektedir. Hali ile diş teli çeşitleri ise ortodonti tedavisinin çeşitleri şeklinde tanımlanabilir. Normalde ağız içerisinde kullanılan teller, ortodontik tedavilerde kullanılan malzemelerin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Diş telleri genellikle ortodontik braket ve tüplerle beraber kullanılmaktadır. Diş teli çeşitleri, hangi çeşit telin hangi tedavide kullanılması gerektiği, hangi boy ve çapta telin tercih edilmesi gerektiği gibi hususlar teknik konular olup uzman bir ortodontist veya tarafından karar verilebilecek hususlardır.

 • Her ticari firma kendi markası altında farklı özellikte diş telleri imal etmektedirler.
 • Diş tellerinin yapımında çok çeşitli hammaddeler kullanılabilmektedir.
 • Kullanılan her hammaddenin kendine has özellikleri olup, bu özellikleri sayesinde hastaların ve doktorların ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.
 • Kısaca özetlemek gerekirse, aradığımızın ortodontik tedavi çeşitleri mi yoksa ortodontik tedavide kullanılacak diş teli çeşitleri mi olduğuna karar vermek daha sağlıklı olacaktır.
 • Çoğu durumda diş telleri, braketler ile karıştırılmaktadır. Bu itibarla diş teli çeşitleri ve ortodontik braket çeşitlerini de, birbirinden ayırmak gerekmektedir.

Diş teli çeşitleri nelerdir?

Metal braket, Porselen şeffaf braket, Lingual braket ve şeffaf plak (Telsiz tedavi) olmak üzere 4 tip diş teli çeşidi vardır. Her birine göre fiyatları farklılık göstermesidir. Bunun sebebi ise malzeme üreticisi, tedavinin zorluluğu ve Hekim tarafından kaynaklanmaktadır.

Metal Diş Teli

Metal diş teli (Braketler) ortodontik tedavilerde uzun yılladır kullanılan ve ortodontik tedavilerin bel kemiğini oluşturan malzemelerdir. Günümüzde üretilen çok çeşitli braketler olmakla beraber yıllardan beri en çok kullanılan braket çeşitleri metal braketlerdir. Günümüzde üretilen braketlerin büyük bir kısmı metal braket şeklinde üretilmektedir.

Metal diş teli
 • Metal Braketler/Metal diş telleri dayanıklı olmaları, üretim maliyetlerinin düşük olmaları nedeni ile en fazla tercih edilen braketlerdir.
 • Metal diş tellerinin / braketlerin , tedavi süresince hastanın ağzında ve dişlerinin üzerinde kalmaları ve estetik olarak istenmeyen bir görüntü oluşturmaları alternatif braket çeşitlerinin üretilmesine vesile olmuştur.

Porselen Şeffaf Diş Teli

Porselen diş teli ( Braketler ), metal diş telleri ( Braketler ) ne alternatif bir sistemdir. Metal yerine porselen diş tellerinin tercih edilmesinin en büyük nedeni, estetik unsurlardır. Tedavinin planlanması ve ilerlemesi açısından porselen diş teli veya metal diş teli seçiminin çok büyük bir farkı bulunmamakla beraber, bu konu tamamı ile uzman bir hekim tarafından karar verilmesi gereken bir husustur. Genel olarak söylemek gerekirse;

Porselen şeffaf diş teli
 • Porselen diş telleri (braketler) daha yüksek bir sürtünme katsayısına sahiptir.
 • Sürtünme katsayısının yüksek olması, arasından geçen tel ve porselen yüzey arasında sürtünme kuvveti oluşturmakta ve buda porselen braketin içerisinden geçen telin hareketine karşı bir direnç oluşmasına neden olmaktadır.
 • Oluşan direnç sonucunda porselen diş teli ( braket ) içerisinden geçen tel, metal diş teli ( braket ) içerisinden geçen tele oranla daha zor hareket eder ve bu durum çoğu vakada istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Kısaca özetlemek gerekirse, porselen braketler metal braketlere oranla daha büyük ve şeffaftırlar.
 • Dışarıdan alınabilecek darbelere karşı daha açık olmakla beraber metal braketlere oranla daha az dayanıklıdırlar.
 • Fakat ortodontik tedavi boyunca estetik olarak çok daha iyi bir görüntü vermekle beraber ağzında metal taşıma hissine temkinli yaklaşan kişiler için iyi bir alternatiftir.
 • Porselen diş teli fiyatlarına değinecek olursak, porselen diş telleri ( braketler ) metal diş telleri ( braketler ) ne oranla daha pahalı olmakla beraber üretici firmaların kendi ürünleri için belirlemiş oldukları fiyatlar neticesinde farklılık gösterebilmektedirler.

Lingual Diş Teli (Görünmez Diş Teli)

Lingual diş teli (Braket), lingual orotodontik tedaviye özel olarak tasarlanmış braketlerdir. Halk arasında görünmez braket, gizli braket olarak da adlandırılmaktadırlar. Normal bir ortodontik tedavide braketler dişlerin ön yüzüne yapıştırılmakta fakat lingual ortodontik tedavide özel tasarlanmış lingual braketler dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılmak suretiyle tedavi planlanmaktadır. Bu tedavi özel bir uzmanlık gerektirmekte, uzman ortodontistler tarafından tedavi planlaması yapılması gerektirmektedir. Uzman bir hekim tarafından planlanmış bir tedavi ile vakaların birçoğunda pozitif neticeler almak mümkündür.

Lingual diş teli
 • Bu tedaviler de kullanılacak özel tasarlanmış lingual braket sistemleri ve tellerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Lingual braketler özel bir tasarıma sahip olduklarından dünyada çok az bir firma tarafından üretilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Dünyanın en önemli lingual braket üreticisi, bir Italyan markası olan LEONE dir.
 • Lingual braketler günümüzde ilk üretildikleri 1970 li yıllara göre %50 daha küçük olarak üretilmektedirler.
 • Doktor tarafından uygulanması zahmetli, lingual braketler normal braketlere oranla daha maliyetli olması gibi dezavantajları olmasına karşın hasta adaptasyonu, tedavi başarısı ve estetik olarak daha pozitif  olmaları nedeni ile günümüzde birçok hasta ve doktor tarafında tercih edilmektedirler.

Şeffaf Plak (Telsiz Tedavi)

Şeffaf Plak , diş tellerine alternatif üretilmiş 3D makinelerle tamamen Dijital ortamda yapılan saydam plaklardır. Herhangi bir şekilde ağız içinize bir muayene ya da bir ameliyat uygulanmıyor. Yapmanız tek gereken bir Hekime gidip dişlerinizin bilgisayar ortamda kalıbı çizilip ve üç dört gün sonra 3D makinelerde basılmış bir plak verip takıyorsunuz.

Şeffaf plak telsiz tedavi
 • Şeffaf plak bu derece basit görünüyor ama unutmayın her dişe yapılmıyor eğer aşırı derecede diş bozukluğu varsa şeffaf plaklar işe yaramayacaktır.
 • Bir diğer zorluğu ise 2 haftada bir hekiminize gidip plağınızı yenilemeniz gerekecektir çünkü ilk taktığınız plakla dişleriniz şekil alacaktır ve eski baskı işe yaramayacağından tekrar bir diş kalıbı çıkarılıp takmanız gerekecektir.
 • Şeffaf plaklar dişlerinizin düzeltilme süresi kısa olup 12 ay içerisinde tedaviniz bitecektir.

Şeffaf diş teli alternatifi alleo plak tedavisi

Şeffaf diş teli, günümüz ortodonti tedavisinin ulaştığı teknoloji açısından önemli bir tedavi şeklidir. Şeffaf Plak tedavisi, halk arasında genellikle telsiz tedavi, braketsiz tedavi, metalsiz tedavi şeklinde bilinmekte ve tanımlanmaktadır. Şeffaf Plak tedavisinde tel ,braket , ortodontik aparey kullanmasına gerek yoktur ve ağız içine sabitlenen herhangi bir materyal bulunmamaktadır. Burada akla gelen ilk soru, sadece hareketli yani takıp çıkarılabilen bir şeffak plak ile diş çarpıklıkları, diş eğrilikleri ve çene problemleri çözülebilir mi? olacaktır Sorunun cevabı evet olacaktır.

Şeffaf plak

Şeffaf plak tedavisi nedir?

Tüm vakalar olmasa dahi, vakaların birçoğunda şeffaf plaklar kullanılarak yani halk arasındaki deyimle telsiz ortodonti tedavisi yapılması mümkün olabilmektedir. Tabii bunun son kararı tedaviyi planlayan hekim tarafından verilmelidir. Şeffaf diş teli yani şeffaf plaklar hastalar tarafından günümüzde çok talep edilmektedir.

Şeffaf plak tedavisine nasıl başlayacaksınız?

 • Şeffaf plak tedavisinde Alleo Türkiye’nin dört bir yanında anlaşmalı diş hekimleri bulunmaktadır.
 • Size en yakın şeffaf plak sağlayıcı Diş Hekimine ulaşmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.
 • Daha sonra Hekiminizin tarafından muayene ediliyorsunuz bu muayenede dişinizin kontrolü yapılır çarpıklık ve ayrıklık durumuna göre dişleriniz uygunsa hekiminiz tarafından ölçüleri alınıp Alleo ekibine gönderilir.
 • Plağınızın üretimine başlamadan muayene esnasında dişlerinizin düzeltilmiş şekli bilgisayar ortamında doktorunuz tarafından sizlerle paylaşılır ve tamamen ücretsiz.
Şeffaf diş teli

Neden Şeffaf Diş Teli Yani Şeffaf Plakları Tercih Edelim ?

 • Şeffaf plakların hastaya sağladığı konfordur.
 • Hasta hareketli yani çıkarılıp takılabilen plaklar sayesinde yemeklerini rahatlıkla yiyebilmektedir.
 • Diş bakımlarını yapabilmekte, hayatın doğal akışı karşısında bazı özel zamanlarını ağzında bir materyal olmadan geçirebilmektedir.
 • Fakat burada önemli olan nokta, hastanın şeffaf plakları ağzında takılı olarak geçirdiği sürenin tedavinin başarısı ile doğrudan bir ilişkisin olmasıdır. Yani hasta ne kadar fazla bir süre plakları kullanırsa tedavi o derece başarı sağlamaktadır.

Şeffaf Plaklar Neyden Yapılıyor Nasıl Üretiliyor?

Şeffaf plaklar görünüş olarak basit olsalar da üretim aşamalarında son teknoloji ürünü bilgisayarlar, üç boyutlu yazıcılar ve çeşitli mühendislik bilimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadırlar. Dolayısı ile üretici firmalar tedavinin başarısında doğrudan sorumludurlar.

Şeffaf diş teline veda edin Alleo ile şeffaf plak

Lingual Braketler de olduğu gibi şeffaf plaklarda da sektörün öncüsü bir İtalyan markası olan Leone’dir. Bünyesinde kurmuş olduğu dijital ve analitik veri işleme merkezi sayesinde tüm dünya genelinde hastaların ve doktorların şeffaf plak taleplerini karşılamaktadırlar. Şeffaf plak üretici firmaların ortodontik tedavinin başarısı üzerine etkisi çok büyük olması sebebi ile şeffaf plak tedavisinde doktor seçiminin yanı sıra üretici firmanın seçiminde de dikkatli ve özenli olunması gerekmektedir

Şeffaf diş teli fiyatları

Şeffaf diş teli fiyatları ne kadardır?

Şeffaf diş teli alternatifi şeffaf plak fiyatları üst veya alt çene için 2500 TL’den başlamaktadır. Her iki çene için 4000 TL’den başlamaktadır. Bu fiyatın belirlenmesinde ki en büyük etken diş probleminize göre değişmektedir. Bu fiyatı etkileyen diğer iki unsur ise hekim ve plak olacaktır.

Bunlara da göz attın.

Diş beyazlatma

Diş beyazlatma nedir? Şimdi bu gün bir çok kişinin dert ettiği ve herkesin çözüm aradığı diş beyazlatma yöntemleri, evde diş beyazlatma yöntemleri gibi sorularınıza çözüm getireceğiz. Bahsedeceğim yöntemlerin hepsi evde çok kolay uygulanabilir, rahatlıkla yapabileceğiniz yöntemlerdir ve evde kolay bulunabilir malzemelerle yapacağımız yöntemlerdir.

Diş beyazlatma

O zaman biraz diş yapısından, diş renklerinden bahsedelim; Tabi ki herkes dişlerinin bembeyaz olmasından taraftar ama insanların kendi ağız yapısının içerisinde bile kendi dişleri arasında bile tek renkten söz etmek mümkün değildir.

Mesela hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama, üst dişlerde köpek dişleri her zaman diğerlerine göre biraz daha sarımtırak biraz daha koyu kalır aynı şekilde alt dişlerde üst dişlere göre yarım ton daha koyudur. Genel olarak ağızda tek bir ton renkten bahsetmek çok mümkün değildir.

Birde şöyle bir şey var; yanakların kapattığı taraflarda yani arkaya doğru gittikçe yine dişlerde biraz koyulaşma görülür aslında ilk anda bakıldığı zaman dişlerde ki o etkileyici beyazlık önce dişin en ön kısmında, güldüğümüz zaman açıkta kalan o kısımda görülür. Genelde insanlar da ağırlık olarak buraya takılıyorlar ama bu bahsedeceğim diş beyazlatma yöntemlerinin hepsi dişlerinizin tamamına uygulanabilir yöntemler olacaktır. 

Evde rahatlıkla uygulanabilir diş beyazlatma yöntemleri

Şimdi ben bazı evde diş beyazlatma yöntemlerden bahsedeceğim ama bu yöntemler herkes için aynı oranda çalışacak mı bunu cevabını vermek gerekirse böyle bir şey olmayacaktır. Çünkü acı bir gerçekten bahsediyorum benimde kendi diş hekiminden öğrendiğim bir bilgiyi aktaracağım sizlere dişlerin alt tonları öğrendim yani hiçbir zaman kimse için tek bir ton renkten bahsetmek mümkün değildir. 

Bu tonlar; sarı alt tonu, gri alt ton, mavi alt ton olarak dişlerde bulunurlar. Sizin alt tonunuza göre açılabilecek en beyaz renginiz neyse ona kadar gelebilirsiniz yani o her zaman reklamlarda gördüğünüz pırıl-pırıl gerçekten mermer gibi bembeyaz dişler var ya herkesin ona ulaşması mümkün değil. Eğer o kadarını isterseniz muhtemelen diş hekimleri tarafından uygulanabilecek estetik müdahalelere başvurmanız gerekecektir. Şu olayı kabullenmeniz gerekir; kendi dişinizin alt tonu neyse o skala gelebilecek en açık renklere kadar gidebilirsiniz. Daha beyaz olması için estetik müdahaleler gerekiyor.

Diş beyazlatma yöntemleri

O zaman bu yöntemlerden bahsedelim artık; Kendim de denediğim çok memnun kaldığım ve hiçbir zararını görmediğim evde en iyi 5 diş beyazlatma yöntemlerinden bahsedeceğim. Önce küçüklüğümüzden beri bize öğretilen en temel yöntemden bahsetmek istiyorum. Bundan bahsetmesem içim rahat etmezdi gerçekten.

Diş beyazlatma yöntemleri
Diş beyazlatma yöntemleri

Diş beyazlatma da 1.yöntem ” FIRÇA ”

Sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayın. Eğer özel bir durumunuz yoksa hekiminiz size aksini belirtmediyse genelde böyle diş hassasiyeti ile ilgili durumlarda farklı yönlendirmeler yapabiliyor hekimler. Öyle bir durumunuz yoksa en azından sabah ve akşam mutlaka dişlerimizi fırçalamak gerekiyor. Çünkü bu sadece beyazlık isteği ile alakalı bir şey değil genel ağız bakımı ve ağız sağlığı ile alakalı bir durum.

Dişlerinizi nasıl fırçalamak gerekiyor?

 1. Dişlerinizi en az 1 dakika fırçalayın. Bazen 2 dakika da öneriyorlar.
 2. Diş macunu konusunda beyazlatıcı etkisine sahip olanları tercih edin.
 3. Sigara içenler için geliştirilmiş diş macunlarını kullanabilirsiniz.

Diş beyazlatma da 2.yöntem ” ÇİLEK ”

Belki duymuşsunuzdur bilmiyorum ama , evde diş beyazlatmada çileğin kullanımı şöyle;

 1. Bir çileği ya da yarım çileği çatalla bir tabakta ezin daha sonra diş fırçanızı alıp dişlerinizi çilekle fırçalayın.
 2. En az 2 dakika boyunca fırçalamaya devam edin.
 3. Daha sonra ağzınızı suyla yıkayıp durulayın.

Çileğin şöyle bir özelliği var; içerisinde bir meyve asiti var ve bu diş yüzeyinde ki zorlanmaları ve plağı çok güzel temizliyor. Ama şöyle bir durum var çileğin içerisinde asit olduğu için haftada 2 defadan daha sık uygulanmaması gerekir. Hatta haftada bir olması daha sağlıklı olacaktır.

Diş beyazlatma da 3.yöntem ” MUZ KABUĞU ”

diş beyazlatma da muz kabuğu
 1. Dişlerinizi normal diş macunu ile fırçaladıktan sonra ağzınızı durulayın.
 2. Muz kabuğunun iç tarafını yani etli kısmını dişlerinize sürtmeye başlayın. Dişlerinizi muz kabuğu ile fırçalıyorsunuz yani siliyorsunuz gibi düşünün.
 3. Bunu yaklaşık 1 dakika kadar sürdürün.
 4. Daha sonra temiz bir diş fırçasıyla ve sadece suyla dişlerinizi fırçalayın.

Hem muz hem de muz kabuğunda bulunan potasyum, magnezyum evde diş beyazlatma konusunda en etkili içeriklerinden diyebiliriz hem ulaşılması çok kolay bir şey. Bu yüzden özellikle muzdan bahsetmek istedim.

Diş beyazlatma da 4.yöntem ” GLİSERİN ”

Gliserin anti-bakteriyel özelliklere sahip ve bu sayede hem dişleri beyazlatmada ve ağız içerisinde ki mikropları temizlemede çok etkilidir. Uygulaması gerçekten çok kolay.

 1. Normal rutin dişlerinizi fırçalayın.
 2. Diş fırçalama bittikten sonra bir kulak çöpü olabilir ya da böyle bir damlalığınız varsa onu kullanabilirsiniz. Gliserini dişlerinizin üzerine sürüyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz.

zaman içerisinde fark edeceksiniz ki gliserinin dişlerinizi beyazlatma da, parlatma da ve daha beyaz görünmesini sağlayacaktır ve ağız içerisinde ki mikropları da çok ciddi oranda yok ediyor. Gliserine ulaşmak için eczanelerden satın alabilirsiniz ya da bazı kozmetik mağazalardan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

ve geldik en bilinen yönteme ayrıca en etkili yönteme..

Diş beyazlatma da 5.yöntem ” KARBONAT ”

Karbonat’ın doğal renk açıcı özelliği bulunmaktadır. Bunu uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli iki nokta var; bunlardan bir tanesi kesinlikle diş etlerine getirmemek lazım çünkü uzun süreli kullanımda hatta ilk kullanımda bile etkisini gösteriyor. Uzun süreli kullanımda zararlarını çok net görebilirsiniz. Diş etlerinde hassasiyete sebep oluyor bu yüzden diplere gelmeden dişler üzerinde fırçalanması gerekiyor.

Diş beyazlatma da karbonat

Diğer dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise kesinlikle yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla yapmalısınız. Gelelim karbonatla dişlerinizin nasıl beyazlayacağına;

 1. Bir kaba kullanacağınız kadar karbonat dökün.
 2. Daha sonra kendi diş fırçanızı sadece suyla biraz ıslatın.
 3. Islattıktan sonra karbonata batırıp çıkarın.
 4. Ondan sonra diş etlerine getirmeden en az 1 dakika boyunca karbonatla dişlerinizi fırçalayın.
 5. Daha sonra suyla dişlerinizi yıkayıp durulayın.

Bu yöntemi diş macunuyla fırçaladıktan sonra yapın. Yani karbonatla dişleri fırçaladıktan sonra diş macunuyla fırçalamaya gerek yok gibi bir düşünceye girmeyiniz. 

Karbonat diğer yöntemlere göre etkisini ilk kullanımda gösteren evde diş beyazlatma yöntemdir. Ağzınızı duruladıktan sonra hafif bir kuruluk hissedebilirsiniz çok normal bir durumdur.

Buraya lütfen dikkat !

Bazı web sitelerinde hatta bazı değil hepsinde karbonatla limonu karıştırarak evde diş beyazlatma yöntemi yapın diyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın limon içerisinde bulundurduğu sitrik asit çok etkili bir asit olduğundan diş minesini zedeler hatta gözünüz limon karışımından korkması için zamanla dişleriniz parçalanma durumlarına dahi gelebilir. 

ve son olarak şunu söylemek gerekirse bence en basit en etkili en kısa sürede dişleriniz beyaz olsun istiyorsanız bir diş hekimine gidip  20 dakikada hiç olmadığı kadar beyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

Diş malzemeleri

2009 yılından beri diş malzemeleri satışı yapan firmamız hastalar için en uygun fiyat politikası uygulamaktadır. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ortodonti malzemeleri için en çok kullanılanları sizler için derledik. Bunlar;

 • Çekimsiz braket seti, palatinal tüp Molar band,
 • Aljinat Niti tel, elastik chain
 • İntraoral elastik, Braket seti
 • Aparey kutusu, Bukkal tüp
 • Beyaz sert alçı, Lingual ataşım
 • Hyrax expansiyon vidası, Coil spring
 • Face mask, hant
 • Elastik ligatür, vidalar
 • Essix plak, arayüz fırçası
 • Koruyucu mum, Retainer
Diş malzemeleri

Diş malzemeleri nereden alınır?

Diş teli tedavisine başladınız ve hekiminiz size diş malzemelerinden oluşan bir liste verdi, bu listeyle satış yapan firmalara gidip ortodonti malzemelerinizi tedarik edebilirsiniz.

Sizler de büyük ihtimalle en iyi fiyatı veren firmadan alacaksınız. Ama aldığınız ortodonti malzemeleri kaliteli ürünler mi değil mi hiçbir fikriniz olmayacaktır. Biz firma olarak 1993 yılından beri İtalya markası olan Leone firmasının diş malzemelerini yani ürettikleri ortodonti malzemelerinin Türkiye’de ki tek satış ortağıyız.

İş ortağımız ” Leone ” tüm ülkelerde diş malzemeleri üretimi alanına kendini kanıtlanmış bir şirket olup ve Türkiye’ de ki tek iş ortağı olmaktan mutluyuz. Bu yüzden diş teli malzemeleriniz için gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirsiniz.

Diş malzemeleri satan firmalar?

Türkiye’de diş teli malzemeleri satışını yapan bir çok firma bulunmaktadır. Fakat burada A firması ya da B firması gibi sıralamak doğru olmayacaktır. Ama gönül rahatlığıyla ve Türkiye genelinde 800 hekimle çalışmamızın verdiği özgüvenden en iyi firma DNT Sağlık A.Ş olarak biziz diyebiliriz.

Diş malzemeleri satan firmalar

Diş malzemeleri fiyat listesi?

Hekiminizin size verdiği ortodonti malzeme listesini Ankara ya da İstanbul ofislerimize gelerek fiyatlandırma yapıp satın alabilirsiniz. Eğer gelecek vaktiniz yok ise iletişim numaralarımızdan veya WhatsApp üzerinden ortodonti malzeme listenizi bize gönderin listenizi fiyatlandırdık tan sonra size geri dönüş yapalım. Satın almaya karar verdikten sonra isteğiniz üzerine malzemelerinizi kargolayıp en geç 3 iş günü içerisinde sizlere teslim ediyoruz.

Firmamız İtalyan LEONE markasının tek resmi satış ortağıdır. Tüm ürünlerimiz Sağlık bakanlığı onaylı ayrıca FDA ve CE kalitesi standartlarına sahiptir. Temin edeceğiniz diş malzemelerinde ” En iyi fiyat garantisi ” ne sahipsiniz. malzemeleri daha düşük bir fiyata mı buldunuz, lütfen bize ulaşın. Talepleriniz ilgili birimlerimizce değerlendirilsin, aradaki fiyat farkını tarafınıza iade edelim.

İmplant

İmplant tedavisi  ortalama 18 yaşından sonra olunabilir. 60’lı yaşlarda eksik dişi olan bir hastaya dahi yapılabilir. Diş kayıplarını gidermek için yapılan bu tedavi sayesinde, düzgün baktığınız sürece vidalı dişinizi ömür boyu kullanabilirsiniz. Eksik dişiniz için vidalı diş yaptırmak istiyorsanız bize ulaşın 40 farklı Doktordan fiyat alıp en uygun olanı size yönlendirelim.

İmplant nedir?

En basit ifadeyle kaybedilmiş bir dişin yerine o dişin tüm görevlerini yerine getirmesi için uygulanan diş kökleridir. Bu kökler titanyum dediğimiz bir maddeden yapılır. Titanyumdan yapılmasının sebebi bu maddenin yüzde yüz biyolojik uyumlu olmasıdır.

Üzerinde organik bir kirlilik yaşanmayan maddelere karşı da vücut herhangi bir tepki gösteremez. Bu bakımdan titanyumdan elde edilen implant diş kişiye herhangi bir zarar vermeden doğrudan kemik yüzeyine kaynaşma özeliğine sahiptir. Bu yüzden vidalı dişler titanyumdan elde edilirler. 

İmplant nedir

İmplant tedavisi

İmplant tedavisi genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar cerrahi ve üst yapı aşamasıdır. Bazı özel durumlarda bu iki aşama aynı anda yapılabilmektedir. Bunun yapılıp yapılamayacağına ve uygunluk durumunuza göre uzman hekiminiz karar vermelidir.

Cerrahi aşaması

 • Bu aşama da hastanın çene kemiğine lokal anestezi altında dişin üst yapısını taşıyacak olan titanyum vida yerleştirilmektedir.
 • Bu işlem yaklaşık 15 dk gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Üst yapı aşaması

 • Bu aşamada ise, yerleştirilen titanyum kök üzerine hastanın estetik yapısı dikkate alınarak uygun bir üst yapının takılması ve porselen, zirkonyum gibi bazı materyaller kullanılarak doğal diş görünümünün verilmesi işlemi yapılmaktadır.
 • Genel uygulama bu iki aşama arasında 2-4 ay gibi bir süre beklenerek titanyum kökün çene kemiğine tutunmasının sağlanmasıdır. Bu süreye osseointegrasyon süresi denilmektedir. Bu süre alt çenede üst çeneye göre daha kısadır.
İmplant tedavisi

İmplant ağrılı mı? ilk uygulandığı zaman yani cerrahi aşamada lokal anestezi yapılarak tedaviye başlanır bu nedenden cerrahi aşamada hiç bir ağrı hissetmezsiniz. Cerrahi aşama bittikten sonra ve lokal anestezinin etkisi geçtikten sonra hafif bir ağrı hissedersiniz fakat bu sürekli ve sancılı bir ağrı değildir. 24 saat içerisinde ağzınızda hiç ağrı hissi kalmayacaktır. İmplant yaptıktan sonra sert yiyecekler, aşırı çiğneme gerektirecek yemekler ve soğuk sıcak içecekler tüketmemenizde fayda olacaktır. 2 gün boyunca sulu yemek ılık içecekler ve ağız bakımınıza hele ki cerrahi işlem yapılan bölgenin temizliğini ve bakımını düzenli ve disiplinli bir şekilde yapmanız tedavinize olumlu etkiler bırakacaktır.

İmplant fiyatları

İmplant fiyatları ne kadardır? Bu soruya bir limit belirlemek çok zor olsada bir üye implant fiyatı 2000 TL -8000 TL bandında değişebilen rakamlara mal olabilmektedir.

 • Uygulanacak implant dişin markası ve modeli maliyeti doğrudan etkilemektedir.Tedavinin uygulanacağı klinik, ünite, kullanılan malzemeler ve Ortodontist tecrübesi fiyatları etkilemektedir.
 • Uygulama sırasında yapılması gereken operasyonlar ve en önemlisi uygulayacak Hekim vidalı dişin nihai fiyatı üzerinde doğrudan etkilidir.
 • implant ücreti, üreten firmalara veya ithalatçılara ödenmesi gereken bir ücret olup genelde ödeme doktorlar tarafından yapılmaktadır. Doktorlar ise hastalarına toplam bir fiyat vermekte ve genelde bu fiyat vidalı diş bedelini, uygulama ücretini, üst yapı aşaması ve üst yapıda kullanılacak materyallerin bütününü içermektedir.

İmplant fiyatları 209 yılında ne kadardır?

2019 yılı Türk Diş hekimleri birliği tarafından baz alınarak markasına göre bir implant için 2.000 ile 8.000 TL aralığında değişmektedir. Kemik içi implant için 2.070 ile 2.500 TL aralığındadır. Sert doku grefletme için 856 TL’dir Bu fiyatlar tek çene veya çift çeneye göre fiyat azalabilir veya artabilir.

Vidalı diş yapılacak bölge, yapılacak olan bölgenin uygunluğu, kemik tozu gerekiyor mu ve kaç dişin yapılacağı gibi nedenler fiyatların değişmesinde , en temel unsurlar arasında yer alır. Net bir fiyat almak için lütfen hekim kontrolüne gidiniz.

Tek diş implant fiyatı ne kadardır?

2019 implant fiyatları için Türkiye Diş Hekimleri odasının belirlediği tarifeye göre, bir kemik içi uygulama bedeli ( vidalı diş bedeli Hariç ) KDV dahil fiyat 1380 TL olarak belirlenmiştir.

İmplant SayısıEksik Diş Sayısıİmplant MarkasıKaplama Türüİmplant fiyatı
11YerliMetal porselen1350- 1850 TL
11Avrupa Metal porselen2650- 3150 TL
11A-plus Metal porselen1950- 3450 TL
11YerliZirkonyum porselen1650- 2150 TL
11Avrupa Zirkonyum porselen2950- 3450 TL
11A-plus Zirkonyum porselen3250- 3750 TL
11Yerli C-MAX1750- 2250 TL
11AvrupaC-MAX3050- 3550 TL
11A-puls C-MAX3350- 3850 TL

İmplant markalarına göre fiyatlar?

İmplant marka ve fiyatları geniş bir konu olup, çok değişkenlik göstermektedir. Burada genel bir marka fiyat ilişkisinden bahsetmek doğru olmayacaktır. Uygulanacak herhangi bir marka tedaviye göre değişebilen modelleri bulunabilir. Fiyatlarda kullanılacak marka ve modele göre değişkenlik arz edecektir. Örnek vermek gerekirse, aynı marka vidalı diş uygulanan iki hasta için farklı fiyatlarla karşılaşabilmektedir.

2020 Yılı TDB Yapay Diş KöküKDV Dahil Fiyat
Kemik İçi (Tek Silindirik Hariç) 1105 TL
Greftleme ( kemik tozu ücreti hariç ) 495 TL
İmplant üstü açılması 155 TL
Seramik Kron ( Metal Porselen ) 885 TL
Zirkonyum715 TL

İmplant bakımı?

Normal dişlerinizi günde 2 kez fırçalıyor sanız vidalı dişlerinizi 4 kez fırçalamak gerekiyor.

 • Ağız duşları bir başka deyişle oral duşlar,bu cihazlar su tazyiki ve püskürtme gücüyle operasyon bölgesine temas etmeden bölgenin yemek artıkları ve bakterilerden temizlenmesinde etkili olduğundan kullanmanız olumlu olacaktır. Doktorunuz önereceği gargaraantibiyotik gibi ilaç tedavileri kişisel kişisel olarak yapacağınız ağız içi bakımı da çok önem arz etmektedir.
 • Vidalı diş taşıyan kişilerin kesinlikle diş ipi kullanılmasını öneriyoruz.
 • Düzenli olarak hekim kontrollerine gitmek çok faydalı olacaktır.
İmplant bakımı nasıl olmalı

İmplant çeşitleri

Yapay diş köklerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan çeşidi ise vidalı implant tipidir.

 • Ayıca monoblok, vidasız, seramik vb. gibi birçok yapay diş kökü çeşidi de tedavilerde kendine yer bulmaktadır.
 • Yapay diş kökleri yüzeylerine uygulanan işlemler sonucunda farklı özellikler kazanabilmektedir.
 • Her vidalı diş çeşidinin ise hasta çene kemiğine göre değişebilecek birçok çap ve uzunlukta modelleri bulunmaktadır.

Bunlara da göz atabilirsiniz

Diş teli ağrısı

Diş teli ağrısı, öncelikle şunu belirtmek gerekirse; uzman ekipler tarafından profosyonel bir işlem gerçekleşeceğinden ötürü, diş teli takılma esnasında dişlerde herhangi bir diş teli ağrısı gerçekleşmeyecektir. Diş teli braketlere yerleştirildikten sonra dişlerin istenilen yöne çekilmesi adına belirli bir baskı uygulanmaktadır. Ağız yapısının, dişlerin ve apareylerin birbiriyle uyumu, tedavinin ilk döneminde gerçekleşir. Bu sebepten, tedavinin ilk aşamalarında diş teli ağrısı görülebilir. Alışma sürecini atlattıktan sonra bu ağrılar geçecektir.

Dişler şekillendikten sonra yaşanılan bu diş teli ağrısı azalacaktır. Tedavinin süreci büyük önem arz ediyor. Kimi zaman diş hekiminiz, eğer gerekli görürse belirli noktalarda diş telinin ayarlarıyla oynayabilir. Bu gibi dönemlerde de hafif diş teli ağrısı hissedilebilir. Bu sürece kolay alışmak için ilk 1-2 hafta dişlerinizi zorlamayacak gıdalar yemekte fayda vardır. Çorba, süt ürünleri, püre tarzı yiyecekler örnek olarak gösterilebilir.

Diş teli ağrısı


Zaman zaman diş teli tedavisinde diş teli ağrısı ya da sızı sadece dişlerde yaşanmayabilir. Ağrı hissi, iç yanakta dudaklarda  da hissedilebilir bu yaşanılan doğal bir durumdur. Bu sıkıntıların kalıcı olacağı düşünülmemelidir. Alışma sürecini atlattıktan sonra ağzınız rahatlayacak ve normal hissiyatına geri dönecektir. Unutmamalısınız ki, çekeceğiniz bu ufak sıkıntılar sizi mükemmel bir gülüşe kavuşturacaktır sabırlı olun.

Süreç boyunca yaşadığınız herhangi bir sorunu hiç çekinmeden ortodontistinizle paylaşmalısınız. Bu gibi durumlarda diş hekiminiz sizin tedavi sürecinize bağlı olarak en uygun şekilde beslenme, diş temizliği ve hijyeni konusundaki bilgilendirmeleri yapacaktır. Bu sayede diş teli ağrısı yaşamayacaksınız.

Diş teli ağrısı ne zaman başlar?

 • Az önce de bahsettiğimiz gibi, ilk günlerde oluşan baskılar oluşacaktır.
 • Bununla beraber yemek yerken diş teli ağrısı hissi ve dişlerde nabız atışına benzer bir his yaşanabilir.
 • Bu ağrıyı yok etmek için diş hekiminizin tavsiye ettiği bir ağrı kesiciyi kullanarak diş teline alışma sürecini çok daha rahat atlatabilirsiniz.
 • Eğer takılan aygıtların kenar kısımları dudağınızı, dilinizi veya yanağınızı acıtırsa diş hekiminizin vermiş olduğu özel ortodonti mumlarından kopartarak acı yaşatan bölgedeki telin üzerine yapıştırabilirsiniz.
 • Zamanla sadece diş teli ağrısı olmayacaktır diş etiniz yanağınız acıyıp kanayabilir fakat çok kısa sürecektir.
Diş teli ağrısı ne zaman başlar

Diş teli ağrısında dikkat edilmesi gerekenler?

 • Apareylerin herhangi birinin acıtması, kırılması veya kaybolması gibi durumlarda kesinlikle doktorunuzla görüşmelisiniz.
 • Tedavi sırasında en çok aylık randevulardan sonra dişlerde hareket etme hissi ve hassasiyet hissi yaşanmaktadır bu gayet doğal bir durumdur, bu durum sizi telaşlandırmasın ama doktorunuzdan gerekli bilgileri mutlaka almalısınız.
 • Bu noktada en önemli hususlardan birisi de, randevu tarihlerini düzenli takip etme ve zamanında gitmektir.
 • Kişisel sebeplerden ötürü randevuya tarihinde veya saatinde gitmeyecekseniz bir gün önceden doktorunuza ulaşıp randevu tarihinizi değiştirmelisiniz.
 • Randevunuz da meydana gelecek aksilikler tedavi sürecinizi olumsuz yönde etkiler.
 • Hekiminizin verdiği aparey, lastik, ağız dışı aygıtlar veya ilaçlar hekiminizin size önerdiği saatlerde  ve önerdiği şekillerde kullanılmalıdır aksi takdirde tedavi sürecinizin uzamasına yol açabilirsiniz.

Diş teli ağrısı ne kadar sürer?

 • Diş telleri, takıldığı ilk andan itibaren ağızda bir fazlalık gibi düşünülebilir bu ilk ay sizi biraz gerip diş teli ağrısı yaşayacaksınız, alışmanız lazım.
 • Diş telleri takıldıktan hemen sonra 3-5 gün boyunca özellikle ısırırken dişlerde hassasiyet hissedilebilir ve dişler biraz ağrıyabilir 1 hafta sonra böyle bir ağrı olmayacaktır.
 • Ortodontistiniz, hasta ve ailelerine gerekli gördüğü takdirde ağrı kesici tavsiyesi verecektir.
 • Özetleyecek olursak, ortodonti tedavisinden dolayı kaynaklanan rahatsızlık kısa sürelidir ve kolayca giderilebilmektedir. Kişi diş tellerine alıştıktan sonra ağzında bulunan diş telinin varlığını bile unutacak normal hissiyatına geri dönecektir.

Diş teli ağrısına ne iyi gelir?

Diş telleri çoğu zaman, takıldıktan sonra kişinin canını yakabilecek kadar ağrılara neden olabilir. Özellikle ağız içerisindeki dişlerin düz bir şekilde inci gibi bir görünüme sahip olabilmesi için diş teli baskı uygular. Bu baskı genelde dişlerin istenildiği yere hareket etmesini sağladığından olayı dişlerde ve çene kemiğinde hafif ağrılara sebep  olabilmektedir. Diş teli taktıran kişilerin kesinlikle ortodonti uzmanıyla sürekli bir iletişim halinde olması, meydana gelen ağrı ve sıkıntıları belirtmesi gerekmektedir. Diş telinden kaynaklı ağrıların ortadan kaldırılması için, ortodonti uzmanının önereceği ağrı kesici ilaçları kullanarak kendinizi  rahatlatabilirsiniz.

Diş teli ağrısına ne iyi gelir

Diş teli ağrısı nasıl hafifletilir?

 • Diş fırçalama, normalde günlük yaşamımızda dişlerimizin sağlığı için en önemli etkenlerden birisidir. Diş teli tedavisi için bu işlem daha büyük önem arz etmekle beraber, doğru ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Gün içerisinde yediğimiz veya içtiğimiz gıdalar diş ve diş telimiz arasında birikebilir eğer bunların temizliğini doğru gerçekleştirmezsek, diş etlerimiz de enfeksiyonlar oluşabilir.
 • Diş teli kullanan kişiler diş eti için uygun olan diş fırçası ve diş macununu kullanmaya özen göstermelidir.
 • Diş teli sert gıdaları çiğnerken daha fazla acı ve ağrı hissetmemize sebep olabilir. Bu nedenden dolayı yeni diş teli taktıran kişiler diş tellerine alışıncaya kadar sıvı gıdalarla beslenmeye ve dişlerini çok fazla zorlamamaya özen göstermelidirler.
 • Diş teline alıştıktan sonra normal yaşantımızdaki besin alışkanlıklarımıza geri dönebiliriz fakat her aşamada ağız bakımımızı düzenli yapmamız çok önemlidir.
 •  Tuzlu su ile gargara yapmak diş teli ağrısı için evde yapabileceğimiz en iyi çözümlerden bir tanesidir.
 • Oldukça basit bir şekilde uygulanan tuzlu su gargarası özellikle diş telini yeni taktırmış kişilerde diş teli ağrısını önemli derecede azaltır.
 • Diş teli ağrısı çektiğimiz günlerde, günde 3 veya 4 kez ağzınızı tuzlu su ile gargara yapmak ağrılarınızı önemli ölçüde azaltacaktır.

Bunlara da göz attın.

 1. Diş teli lastiği
 2. Braket
 3. Ortodonti
 4. Diş teli
 5. İmplant
 6. Diş teli tedavisi

Diş teli lastiği

Birçok kişinin haberi bile olmadığı diş düzeltme tedavilerinde kullanılan yöntemlerden diş teli lastiği oldukça önemli bir faktördür. Dişlerin bozukluk seviyesine göre kullanılması şart olan diş teli lastiği diş teli tedavinizin en ağrılı dönemleri yaşamanıza neden olabilir. Diş teli her ne kadar önemliyse diş teli lastiği de bir o kadar önem arz etmektedir.

Diş teli lastiği satın almak için bizleri arayarak veya WhatsApp’tan iletişime geçerek sipariş edebilirsiniz. Türkiye’nin her yerine kargo.

Diş teli lastiği satın al
MarkaBoyutMM
leoneLight1/8- 3,2 mm
leonelight3/16- 4,8 mm
leonelight1/4- 6,4 mm
leonelight3/8- 9,5 mm
leonemedium1/8- 3,2 mm
leonemedium3/16- 4,8 mm
leonemedium5/16- 7,9 mm
leonemedium3/8- 9,5mm
leoneheavy3/16- 4,8 mm
leoneheavy1/4- 6,4 mm
leoneheavy5/16- 7,9 mm
leoneheavy3/8- 9,5 mm

Tedavi görmüş bir hasta için diş teli lastiği önemi?

Bu konuyu diş teli tedavisi görmüş bir birey olarak değerlendirecek olursam; lastikle ilk tanıştığımda çok zorlanmıştım bu nasıl kullanılır saçma gereksiz bir şey olarak gelmişti oysa ki ön yargıdan ancak bu kadar güzel uygulamayla insana ders verilirdi. Lastiklerle savaşım yaklaşık 1 yıl kadar sürdü. Bu süreçte defalarca lastiklerimi takarken uçmasın diye kız arkadaşıma saçını bağlaması için vermeler gibi komik olaylar yaşadım

Diş teli lastiği önemi?

 • Özellikle ağzınızın iç tarafında kalan dişleri diğerleriyle aynı seviyeye çekmek ve arasında mesafe olan dişlerin daha hızlı hareketini sağlamasını için kullanılmaktadır.
 • Dişleri olduğundan daha hızlı hareket ettiren diş teli lastikleri ilk kullanım süreleri boyunca size çok fazla acı çektirebilir hatta bazı durumlarda ağzınızı kullanamayacağınız seviyeye getirebilir.
 • İlk diş teli lastiği kullanan tedavi sürecindeki bireyler lastiği unutup esnediği sırada zorlanabileceği gibi komik durumlarla da karşılaşabilir.
 • Diş teli lastiği diş tellerinin kardeşi vazgeçilmez zorunlu destekçisidir diyebiliriz.
Diş teli lastiği önemi

Diş teli lastiği ne işe yarar?

Görünüşte bir saç lastiğine benzeyebilir fakat amaç ve yetenekleri çok farklıdır. Diş teli lastiğinin asıl amacı dişler arasındaki boşlukları daha hızlı ve daha doğru şekilde kapatmayı hedeflemektedir. Dişler göründüğü kadar sağlam ve dayanıklı değillerdir.

Dişer hareket etmeye başladıklarında çok hızlı ve kafasına göre yer değiştirebilir. İstemediğimiz yerlere hareket etmemesi için lastiklerle dişlerimizin hareketine yön verebiliriz. Verdiğimiz yönler dişlerimizi düzeltmeye yönelik olan taraflar olmalıdır ki zaten teller geride ya da ileride olan dişleri aynı sıraya koyar.

Diş teli lastikleri neden bu kadar işe yarar?

 • Dişleri Aynı sıraya koyarken de işini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için diş teli lastiği kullanmak zorunlu hale gelmiş olur. Dişlerin arasındaki boşluklara göre kullanılan teller değişebilir. Örneğin mesafe açık ve iki sağlam köklü dişe sahipse daha kalın ve daha büyük lastik kullanılır.
 • Bazı durumlarda büyük lastik iki kat yapılarak sanki saç bağlarcasına da kullanılabilir tabi bu olayı siz kafanıza göre karar vererek yapmıyorsunuz doktorunuzun önerilerine istenilen lastiği alarak istenilen dişlere takmanız gerekiyor. Lastikler her gece değiştirilmelidir.
 • Uzun süre kullanılan lastik bir süre sonra işlevini yitirip kısa sürecek mesafe kapama işlemlerini daha uzun sürelerde bitirebilir.

Diş teli lastiği nasıl takılır?

İşin aslına bakacak olursak diş teli nasıl takılır sorusu, benim en çok eğlendiğim konulardan biri haline gelmişti çünkü lastik takmak zamanla eğlenceli ve komik bir hal almıştı.

Diş teli lastiği nasıl taktığınız aslında önemli değildir önemli olan doğru dişlere telin doğru kısımlarına bağlamasıdır. Bu aşamada parmaklarınız oldukça yetenekli olmalıdır çünkü malum ağzımız fazla büyük bir alan değil ve takmaya çalıştığınız lastiğin çapı da oldukça küçük ve sağlamdır.

Nasıl takılır dikkat etmeniz gereken konular?

 • İlk kullanmaya başladığınızda lastik elinizden kopup fırlayabilir aramaya bulmaya uğraşmayın bulduğunuzda onu tekrar ağzınıza takmanıza mideniz zaten elvermeyecektir.
 • Paketten yenisini alın ve önce doktorun söylediği dişlerden zor olanına daha sonra da parmağınızla lastiği tutup diğer diş telinin üstünde yer alan kısmana takmayı deneyin muhtemelen başarılı olacaksınızdır.
Diş teli lastiği nasıl takılır
 • Başarılı olmadığınız takdirde zaten o lastik yanağınıza fırlayıp canınızı yaktıkça başarıya ulaşmak için daha fazla emek harcayacaksınız.
 • Bazı durumlarda ise sizin de farkınızda olmadan lastikler kopabilir fırlayabilir. Bu durumlarda tekrar başa dönüp yeni bir lastik takmayı deneyebilirsiniz.
 • Gidenin peşinden koşmaya gerek yok sadece yanağınız da biraz acısı olabilir zamanla da buna alışacaksınız.

Diş teli lastiği fiyatları

Diş teli lastikleri diş tellerine oranla oldukça makul fiyatlardadır. Paketleri çok pahalı değildir. Ortalama 10 – 12 TL arasında değişmektedir. Maliyeti düşük olduğu için satıcılardan sizlerde düşük fiyatlara temin edebilirsiniz.

Diş teli lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenler?

 • Ama dikkat etmelisiniz ki lastik fiyatını düşürmek için içerisindeki lastik miktarını düşürmeye çalışan kurnazlar olacaktır.
 • Ortalama içerisinde 100 tane olanları almaya dikkat edin aksi takdirde ay bitmeden yeni lastik almanız gerekebilir.
 • Lastiklerin boyutları değişse bile fiyatlarında pek bir oynama söz konusu olmuyor genelde fiyatları birbirine yakındır.
Diş teli lastiği fiyatları
 • Görünüm önemli benim için diyenler olacaktır. Bu arkadaşlar genelde renkli diş teli kullanarak daha şık görüntüler elde edebiliyorlar ve bu renkli telleri renkli lastiklerle kombineleyip kullanabilirler.
 • Lastiklerin renkleri değişince fiyatlarında ufak tefek değişmeler olabilir.

Diş teli lastiği renkleri?

Bu konu aslında birazda dış görünüşle alakalı bir durumdur. Diş tellerini renkli tercih etmek tabi ki ayrı bir şıklık hava katabilir ama bence gereksiz masraf gibi geliyordu.

 • Eğer diş teliniz renkli ise diş teli lastiklerinizin de önemi büyüktür. Mesela benimle birlikte tel taktıran arkadaşım kırmızı diş teli kullanıyordu lastikleri de farklı renkler kullanarak takımına göre bir yaratıcılık yapmıştı. Benimkisinden daha hoş olduğu ayrı bir konuydu tabii ama neticeye bakmak lazım sonuçta ikimizin de dişleri düzelmişti.
 • Kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, sarı ve saydam gibi renklere sahip birçok diş teli lastiğini temin etmeniz mümkün.
 • Boyutları aynı olduğu sürece farklı renklerde diş teli lastiği alarak yaratıcı bir görüntü elde edebilirsiniz.
 • Sizlere bir tavsiye vermem gerekirse lastiğiniz bitince işimi görsün yarın alırım şeklinde düşünüp saç lastiği kullanmayın.

Bunlara da göz attın.

Braket

Braket sabit ortodontik tedavi yöntemlerinin vazgeçilmez elemanıdır. Farklı firmalar tarafından üretilen yüzlerce patentli braket çeşitleri bulunmaktadır. Braketler metalden, porselenden veya kompozitten üretilmiş olabilirler. Kendi iç dizaynları , açıları ve farklı yapıya sahip birçok braket çeşitleri bulunmaktadır.

Braket Nedir?

Diş teli tedavisinin başarıyla sonuçlanabilmesi için şüphesiz en en önemli uygulama brakettir. Neden diye soruyorsanız çünkü diş bozukluları, yamuklukları braketler sayesinde düzeltiliyor. Özetle braket nedir sorusana verilecek en doğru ve net cevap; diş teli tedavinizde dişlerinizin düzelmesinde yardımcı olan olmazsa olmaz bir aparattır. Braketlerin insan sağlığına ağız ve diş sağlığına herhangi bir zararı veya eksi bir tarafı yoktur. Braketler ağızdayken çok dikkat edilmesi lazım örnek verirsek; Sert bir yiyecek yediğiniz zaman bu yiyecek brakete denk geldiği anda braket düşebilir veya kopabilir. Böyle bir durumda Doktorunuza gidip düşen braketinizin yerine bir yenisini eklemeniz gerekecektir.

Braket çeşitleri?

Braket çeşitleri;  metal braket, kapaklı , seramik, Invisaling ve lingual braketlerdir. Bunlar özelliklerine göre diş teli tedavisinin uzaması, kısalması ve fiyat değişikliğine doğrudan etki etmektedir.

Metal Braketler:

Herkesin bildiği bir çeşit olan bu metal braket; yolda yürüyen bir kişinin ağzında ya da bir arkadaşınızda kesinlikle görmüş olabilirsiniz. Bir açıdan da en çok tercih edilen bir aparattır.

 • Diğer çeşitlere göre biraz daha ucuz olması ve tedavi süresinin diğerlerine göre kısalmasıdır.
 • Metal braketler hiçbir şekilde paslanmaz yüksek kalite çelikten yapılır.
 • Tedavide kullanılan bu aparatı istediğiniz renklerde hekiminiz tarafından temin edilebilir. Bu açıdan da renkli olduğu zaman çocuklar için güzel eğlenceli bir hal alacaktır.
Metal braket

Seramik braketler:

Beyaz renkte ve saydam olan bu braket çeşidi insan ağzında metal olana göre daha az görünür ve estetik bir yapıda olmasından dolayı dişlerinize biraz lüks bir hava katar.

 • Ama tabi bu çeşidin kırılma olasılığı diğerlerine göre daha fazla olduğu için özen ve disiplinle bakılması lazım.
 • Çocuklar çok hareketli olduğu için tavsiye edilmez.
 • Daha çok ileri yaşlarda diş teli tedavisi görecek hastalar için uygundur.
 • İşinden dolayı sürekli insanlara iletişim halinde olan kişiler de genelde  seramik braketi tercih edebilmektedir.
Seramik braket

Invisaling (telsiz tedavi):

Dünya’da ve ülkemizde en popüler olan bir tedavidir neden mi çünkü dişlerinize tel taktırmadan dişlerinizde ki bozukluklar, yamukluklar bu tedavi yöntemi ile düzeltmek mümkün.

 • İnvisaling (telsiz tedavi) hali hazırda olan bir şey değildir.
 • Kişiye özgü üretildiği için doktorunuz muayene ettikten sonra dişlerinizdeki bozukluklara göre plak yapılır.
 • Bu plak şeffaf olup siz takarken bile ağzınızda görünmez.
 • Yemek yiyeceğiniz zaman kolaylıkla takılıp çıkarılan bir şey olduğu için yemek esnasında çıkartıp ağız ve diş temizliğinizi yaptıktan sonra geri takabilirsiniz.
 • Bu lüks özeliklerinden dolayı diğerlerine göre en pahalı olandır.
İnvisaling telsiz tedavi

Lingual braketler:

Bu çeşit Invisaling(telsiz tedavi) yöntemi hariç yapı olarak çok bir farklılığı yoktur. Fakat en büyük özelliği dişlerinizin arkasına takılmasıdır. Bu nedenden dolayı dişlerinizin ön yüzeyinde braket ve tel olmayacağı için kimse tel tedavisi olduğunuzu anlamayacaktır.

 • Halk arasında görünmez diş teli tedavisi olarak ta bilinmektedir.
 • Fakat kullanılan bu teknik diğerlerine göre zor bir tekniktir.
 • Her hekim bu tekniği kullanmayıp bilmediği için hem iyi bir hekim bulmak zor ve bu nedenlerden dolayı biraz pahalı bir tedavi yöntemidir.
Lingual braketler

Braket fiyatları?

Braket fiyatları hakkında bir fiyat veya rakam vermek çok doğru olmayacaktır. Çünkü bu kişiden kişiye, diş bozukluğunuza göre, istediğiniz tedaviye göre fiyatlarda değişkenlik olası bir durumdur.

 • Ama en düşük veya en yüksek bir fiyat gibi bir şey söylersek 3.500 tl’den başlayıp 12.000 bin tl’ye kadar uzanan fiyatlar vardır.
 • Tedavi yöntemlerine göre fiyat belirlersek en ekonomik olan metal braketle tel tedavisidir.
 • Daha sonra seramik ondan sonra lingual braket gelir ve en pahalı olan Invisaling (telsiz tedavi) yöntemidir.

Bunlara da göz attın.

Diş teli

Diş teli tedavisi genelde 12 yaş arasında başlanır. Eskiden 12 ile 20 yaş arasındaydı ama şuan 40’lı yaşlarda dahi dişsel problemler varsa tel takılabiliyor. Özellikle bu durumdan gençler çok rahatsız olabiliyorlar çünkü bazen diş bozukluğu olan gençler gülmekten bile çekiniyor böyle bir durumdan kurtulmak için bir an önce tel taktırması gerekir.

Diş teli nedir?

Ağızdaki çene darlıklarından dişlerde oluşan çarpışıkları, bozuklukları düzeltmek amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Genellikle kişiler dişlerin önde, arkada veya kayması gibi durumlarda diş teli tedavisine başvurular.

karışık dişlenme dediğimiz dönemlerde çocukların 13 yaşına kadar olan dönemlerdir süt dişlerinin dökülüp daimi dişlerin çıkmaya başladığı dönemdir. Karışık dişlenme dönemi sona ererken tedavi uygulandığında dişlerin yerine yerleşmesi sağlanır.

Diş teli nedir

Diş teli tedavisi

Diş teli tedavisi yaklaşık 12 yaş civarında yani ağızda ki tüm süt dişleri düşerek yerlerine kalıcı olan dişleri aldıktan sonra yapılan ortodontik tedavidir.

Dişlerin ön yüzey kısımlarına üzerinden tellerin geçebileceği braket denilen şekli kare, boyutu küçük, paslanmaz çelikten yapılan aygıtlar ya da porselen olan tutmayı sağlayan parçalar yardımıyla sabitlenir. Bu braketlerin içerisine yerleştirilen diş telleri aracığıyla çarpışık olan dişler düzeltirilir. Bu düzelme yaklaşık olarak 2 veya 3 yıl sürer.

 • Ortodontik tedavilerde metal ya da porselen olan braketler kullanılır. Bu diş telleri dişlerin ön yüzeyine yapıştırılır.
 • Dişlerin iç yüzeyine yapıştırılan sistem ise “lingual” tedavi yöntemidir. Bu uygulanan sistemde diş tellerinin tümü iç kısımda yer aldığı için dışarıdan tel görünmez.
 • Birde şeffaf plak dediğimiz telsiz diş tedavisi yöntemi vardır.

Bir hastamızın 3 yıllık diş teli tedavi hikayesini okumak için tıklayın.

Diş teli tedavisi

Diş teli ilk takıldığında uyguladığı kuvvet hafif bir ağrı verir. Bu ağrı genellikle görünmez ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sürekli ve şiddetli ağrı söz konusu değildir. Şeffaf plaklar ortodontik tedavilerde ki en son teknolojilerden biridir. Hastaya özel yapılmış şeffaf plaklar ile dişerli düzeltmek için uygulanan telsiz ortodonti tedavisidir. Şeffaf plak tercih edilmesinin en önemli sebebi dişlerin çarpışıklığı düzeltilirken ortodontik tedavi gördüğünüzün belli olmamasıdır. Şeffaf plaklarla tedavi hem erişkinlere hem de genç ve çocuklara uygulanabilir.

Diş teli fiyatları

Diş teli fiyatları tedavisi uygulanmadan önce detaylı bir analiz yapılarak hastanın neye ihtiyacı olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Hastanın ihtiyacına yönelik olarak tedavi planlandığında tel tedavisinin maliyeti oldukça düşürülebilmektedir.

 • Sadece üst ön düşlerindeki bozukluklarından şikayetçi olan bir hastada ve diğer kapanış yönünde bir sıkıntı yok ise fonksiyonel sıkıntı yoksa sadece ön dişlerin düzeltilmesine yönelik bir tedavi maliyetleri oldukça düşürebilmektedir.
 • Bunun yanında estetik teller kullanılması ya da metal teller kullanılması tedavi fiyatını değiştirebilmektedir.
 • Genel olarak ortodontik tedavilerde tedavinin yaşam boyu olan yararı düşünüldüğünde kişinin dişleri düzgün bir şekilde hayat boyu olması sağladığı için tel tedavisi maliyeti aslında yaptırılırken yüksek gibi görünse de tüm hayat boyu bu dişleri kullanacağı için bu maliyete değmektedir.

Diş teli fiyatları 2019 yılında ne kadardır?

2019 yılı Türk Diş hekimleri birliği tarafından baz alınarak türüne göre metal braketler için 2.500 ile 6.000 TL aralığında değişmektedir. Şeffaf diş teli için 3.500 ile 7.500 TL aralığındadır. Bu fiyatlar tek çene veya çift çeneye göre fiyat azalabilir veya artabilir.

Diş yapısı, bozukluk, çene problemi gibi durumlar fiyatların değişmesinde en temel unsurlar arasında yer alır. Her zaman dediğimiz gibi bu problemleri bilmediğimiz için net bir fiyat hiçbir şekilde ve hiç kimse veremez. Lütfen net fiyat için mutlaka bir hekim kontrolüne gidin.

Metal braket diş teli fiyatları

Bu fiyatlar 2019 yılı Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlendiği fiyatlar baz alınmıştır. Yaklaşık fiyat aralığı verilmiştir. Net Fiyat için Diş Hekiminize veya Ortodontistinize başvurun.

Diş Teli Çeşidi Diş Problemi Çene ProblemiÇarpışık MiktarıFiyat
Metal BraketAyrık dişlerTek çene3000 -4000 tl
Metal BraketÇeneÖnde veya arkada6500 -7500 tl
Metal BraketÇarpışıkTek çeneAz3500 -4000 tl
Metal BraketÇarpışık Tek çeneFazla4000 -4500 tl
Metal Braket ÇarpışıkÇift çeneAz5000 -6000 tl
Metal Braket ÇarpışıkÇift çeneFazla6000 -7000 tl

Şeffaf diş teli fiyatları

Şeffaf diş teli fiyatları 2019 yılı Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlendiği fiyatlar baz alınmıştır. Şeffaf diş telleri 4500 ile 9000 TL arasında değişmektedir. Yaklaşık fiyat aralığı verilmiştir. Net Fiyat için Diş Hekiminize veya Ortodontistinize başvurun.

Diş Teli Çeşidi Diş Problemi Çene ProblemiÇarpışık MiktarıFiyat
ŞeffafAyrık dişlerTek çene4500 -5500 tl
ŞeffafAyrık dişlerÇift çene7000 -8000 tl
ŞeffafÇarpışık dişlerTek çeneAz- Fazla5500 -6000 tl
ŞeffafÇarpışık dişler Çift çeneAz- Fazla8000 -9000 tl

Diş teli çeşitleri

Diş teli çeşitleri ; metal , estetik , içten , ve şeffaf plaklarla ortodonti şeklinde ayrıt edilebilmektedir.

 • Metal teli daha çok 12 -18 yaş gurubundaki bireylerde uygulanan teldir.
 • Estetik ise; erişkin hastalarda uygulanan tedavi kapsamındadır avantajı daha az görünür olmasıdır.
 • İçten diş teli; tamamen görünmez durumdadır hatta görünmez tel tedavisi olarak bilinir.
 • Tabi ki güncel olarak şeffaf plaklarla da ortodonti dediğimiz telsiz ortodonti tedavi yöntemleri olarak yapılmaktadır.
Diş teli çeşitleri

Diş teli renkleri

Aslında tel tedavisinde renk seçimi dikkat edilmesi gereken konulardan birsidir. Örneğin 14 yaşında tedavi görecek bir çocuk için metal braketler uygulanacağına renkli braketlerin uygulanması çocuk için eğlenceli bir hale gelecektir. Daha doğrusu renkli diş tellerini gençler bile tercih etmektedir. Ama üst yaş gurubu hastalar için uygun olmayacağından seramik braket kullanmaları daha iyi olacaktır.

Bunlara da göz attınız.

Diş teli tedavisi

Diş teli tedavisi süreci , maliyetleri , önerileri , bakımı gibi tüm Konuları anlatacağım. Eğer diş teli taktırmayı düşünen arkadaşlar ya da yeni taktıranlar varsa sizleri nasıl bir tedavi süreci bekliyor daha doğrusu neler bekliyor kısaca bilgiler vereceğim.

Öncelikle çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum sonrasında ise diş teli tedavisinden önceki süreç , diş teli tedavisinde ki süreç ve diş teli tedavisinden sonra ki süreçlerde sizleri neler bekliyor kısaca onlardan bahsedeceğim.

Diş teli tedavisine ne zaman başladım?

Ben ilk okul dönemimde bir diş teli tedavisi gördüm. Dişlerimde çarpıklık ve yamukluk vardı dolayısı ile bir süre damaklık daha sonra diş teli taktım ve dişlerim düzeldi. Tam istediğim konuma gelmişti. Ancak sağ tarafta olan köpek dişim burnumun dibine kadar çıktı daha sonra iltihaplaştı bu nedenden dolayı onu oradan çektirmek zorunda kaldılar ve seneler içinde benim dişlerim bir diş boyu kadar sağa kaydı ama dişlerimde bir yamukluk, çarpıklık vs. herhangi bir şey yoktu aslında bu durum zaman içerisinde oldu yani diş çekildikten sonra hemen sonra dişler kaymadı belirli bir süre aldı.

Diş teli tedavisine ne zaman başladım

Bu durum beni çok fazla rahatsız etmedi bir diş teli tedavisine başlamadım çünkü diş teli tedavisine başladığınız zaman doktorunuzun belirleyeceği aralıklarla diş hekiminizi ziyaret etmeniz gerekiyor. Ben liseden sonra yurt dışında olduğum için maalesef başlayacak zamanım olmadı. Daha sonra Türkiye’ye döner dönmez hemen diş doktoruma gittim onun öncesinden benden istedikleri bazı şeyler vardı ; dişimin çekilmesi gerekiyordu başka tedavi yapılması gerekiyordu diş teli tedavisinden olumlu bir sonuç alabilmem için dolayısıyla önce onları yaptım. Türkiye’ye döndükten sonra aşağı yukarı bir sene sonra diş teli tedavisine başladım.

Diş teli tedavisi öncesi?

Kararınızı verdiniz bu tedaviye başlamak istiyorsunuz bence dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi doktor seçimi. Benim doktorum aile dostu olduğu için ben herhangi bir yerle görüşme gereği duymadan direkt kendisine gittim oda beni bir ortodontiste yönlendirdi ve onunla beraber yaklaşık 3 senedir devam ediyoruz ne bir sorunla karşılaştım nede bir yanılgıya girdim aksine çok memnun kaldım ve mutluyum. Ancak çevremden duyduğum kadarı ile çok fazla farklı fikirler sunan ve çok fazla fiyatlandırmalar veren hastaneler, diş hekimleri ve  özel poliklinikler mevcut. Dolayısı ile sizin kafanıza en çok yatan doktora karar vermeniz tedavi başlangıcında en önemli konulardan bir tanesidir.

Diş teli tedavisi için neler yapmanız gerekiyor ?

 • Öncellikle çok büyük bir ihtimalle hastane , ortodontist ya da ilgili doktor sizden bir diş filmi yani ağız ve çene filmi isteyecektir.
 • Bu filmi çektirdikten sonra doktorunuza gidiyorsunuz ve doktorunuz sizin ağzınızla ilgili dişlerinizle ilgili nasıl bir çalışma yapılacağına karar veriyor.
 • Ondan sonra ki süreçte bana uygulanan hali ile dişinizin alçı gibi bir madde ile kalıbını alıyorlar. Çocukluk dönemimde diş teli tedavisi görmeden önce de belirli aralıklarda da sürekli dişlerimden bu şekilde kalıplar aldılar. Yalnız herkes için aynı tedavi uygulanmayacağı için o konuda bir şey diyemem.

Diş teli tedavisinde ilk gün?

Doktorunuz tarafından uygulanacak tedaviye karar veriliyor braketler dişlerinize takılıp telle ya da lastikle birbirine bağlanıyor. Bu arada farklı braket çeşitleri mevcut bendekiler şeffaf braketler beyaz renkli diş renginde dolayısı ile ben çalıştığım iş nedeni ile metal braket taktırmayı tercih etmedim

Diş teli tedavisinde ilk gün

Ama metal braketlerle işlemlerin birazcık daha hızlı sonuçlanacağını doktorlar söylüyorlar bu uyarıyı da göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca bu şeffaf braketler normal metal braketlere nazaran biraz daha maliyetli diyebilirim. Şeffaf ve metal braketler haricinde yaş olarak genç arkadaşlarımızın taktığı renkli braketlerde var kırmızı,turuncu renkli braketlerde var . Bence çok güzel duruyor genç yaşlarda bu tedaviye başlamış olsaydım kesinlikle renkli braketleri tercih ederdim.

Diş teli tedavisi yöntemleri?

Genellikle uygulanan şekli ile dişlerin ön tarafına braketler yani teller takılıyor. Ancak bunun arka tarafına uygulanan şeklide var yani braketlerin diş tellerinin ön tarafta gözükmesini istemezseniz ağzınız da hiç görünmesini istemiyorsanız arka tarafa da uygulatabilirsiniz. Ancak duyduğum kadarı ile o farklı bir uzmanlık gerektiriyormuş her diş hekimi ya da ortodontist bunu yapamayabilir.

Braketler haricinde aralarda bana uygulanan farklı tedavi yöntemleri de oldu bunlardan da bahsetmek istiyorum;

 • Bir tanesi damaklık şeklinde ön tarafında herhangi bir tel olmadan bunu dişlerinize takıyorsunuz. Bunu ben kurarak açıyordum bu dişlerin hem yer değiştirmesine neden oluyor hem de istediğimiz aralığı yakalamak için bir süre bunu kullandım.
 • Ayrıca bunun yarım olanı var bir süre de onu kullandım. Bu yarım olan da tel vardı ağzınıza taktığınız zaman tel gözüküyor.
 • Bide son yıllarda ülkemizde sıkça kullanılan başka bir sistem ise İnvisalign adı tedavi yöntemi var?

İnvisalig tedvisi nedir?

İnvisalign şeffaf bir plak bunu yine dişlerinizin ölçüsü ve kalıbı alındıktan sonra bilgisayarda diş hekimi ya da ortodontistiniz bunu ayarlıyor ve size bir plak veriyor. Bu plağı taktığınız anda dişlerinizin hepsi aynı anda hareket ediyor. Bu tedavi yöntemi hem normal diş teli tedavilerine nazaran biraz daha yüksek maliyetlidir. Hem de dişlerinizin hepsi bir anda hareket ettiği için normal diş teli tedavinize nazaran birazcık daha ağrı ve acı yol açmasına neden olabilir.

Diş teli tedavisi maliyetleri?

Aslında bu bana çok sorulan bir soru maliyetler tamamı ile sizlerin dişlerinize uygulanacak tedaviye ve süreye bağlı olarak kesinlikle değişkenlik gösterecektir. Şuan için net bir fiyat aralığı söylemem çok doğru olmayabilir. Benim etrafımdan duyduğum hali ile aşağı yukarı 3-4 bin TL civarından başlamaktadır. Diş teli tedavileri dediğim gibi uygulanacak diş tedavi yöntemlerine bağlı olarak 8-10 bin TL’ye kadar ya da daha yüksek maliyetlere çıkabilir.

Diş teli tedavisinde acı var mı?

Bana en çok sorulardan bir tanesi de buydu hatta kontrole giderken çıktıktan sonra acı, ağrı oldu mu soran arkadaşlarım vardı. Acıyor mu? Aslında bu birazcık sizin acı eşiğinizle alakalı bir durum. Benim acı eşiğim çok düşük olmasına rağmen benim çok fazla canım acımadı. ilk etapta taktığınız bir kaç hafta , bir kaç ay dediğim gibi bu tamamen size bağlı olarak değişiklik gösterip biraz ağrı olacaktır. Şöyle düşünün dişleriniz sürekli hareket ediyor olacak ve bununla ilgili diş etleriniz de birazcık ağrı olacaktır.

 • Taktığınız braketler ön tarafta ise dudaklarınızın iç kısmında ve yanak kısımlarında bu af dediğimiz yaralara sebep olabilir. Parçalanmalara birazcık kanamalara sebep olabilir.
 • Eğer braketleri iç tarafa taktırıyorsanız o zamanda dilinize birazcık zarar verecektir. Onun için ilk etapta ağrı kesici veya kas gevşetici bence kas gevşetici daha çok işe yarıyor onun için kullanabilirsiniz.
 • Size bal mumu denilen böyle lastik gibi, sakız gibi o kıvamda bir şey veriyorlar bunu kopartıp minik parçalar halinde ağzınızda ki braketlerin üzerine yerleştiriyorsunuz. Çok kalıcı bir yöntem değil tabi ki ama ağrıyan yerleri kanayan yerleri bir nokta da birazcık rahatlatmak için kullanabilirsiniz.
 • Bu süreçte ilk olarak beslenme konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz.
 • İlk aylarda ya da ilk haftalarda birazcık sıvı besinler almanızı tavsiye ederim çünkü katı yiyecekleri çiğneyecekseniz daha çok ağrıya sebep olabilir.
 • Kilo vermek isteyenler içinde güzel bir yöntem diyebilirim.

Diş teli tedavisinde ağız sağlığı bakımı?

 • Eskiden dişlerinizi günde iki kez fırçalıyorsanız diş telleri ağzınızdayken günde 4 kez fırçalamanız gerekiyor. Çünkü yediğiniz besin maddeleri içtiğiniz şeyler bunlar diş telleriniz arasına giriyor sizi rahatsız edebilir dişlerinizde çürümeye sebep olur.
 • Diş fırçası seçimi yaparken bence orta sert kıllı fırçalar değil yumuşak kıllı diş fırçalarını tercih etmenizi öneririm.
 • Ayrıca ağız gargaraları , ya da elektronikli ağız duşu cihazları var bunları da kullanabilirsiniz bu hem  bakteri oluşumunu, ağzınızda yara varsa onun geçmesine yardımcı olacaktır.
Diş teli tedavisinde ağız sağlığı bakımı

Diş teli tedavi sonrasında ki süreç?

Aslında benimde çok aşina olduğum bir durum değil çünkü henüz tedavim sonlanmadı. Ancak şöyle bir şey oluştu. Ben 3-4 senedir diş teli takıyorum. Dediğim gibi 3-4 sene dedim diye gözünüz korkmasın aslında ben bu tedaviyi 2 sene içinde de çok rahat bir şekilde bitirebilirdim.

Ancak arada bir dönem ben çıkartırdım yurt dışına gittim ve geri döndüğümde de tekrardan taktırmadım ve sabitlemede yapılamadı dolayısı ile dişler birazcık geri kaydı. Dişler geri kaydığı için tekrardan diş teli tedavisine başladım. Sıfırdan diş teli tedavisine başlıyormuş gibi oldu ve o ilk bir sene tamamı ile boşa gitmiş oldu.

 • Diş tellerini çıkarttıktan sonra sabitleme işlemi çok önemlidir. Bu konuya dikkat etmezseniz dişlerinizde kaymalar,bozulmalar veya geri dönmeler olabilir.
 • Bunu duyduğum kadar iki yöntemle yapıyorlar ya arkadan bağlıyorlar ya da bir plak veriyorlar.
 • Plağı gün içinde ya da gece yatarken önerdiği süre zarfı için de bunu takıyorsunuz.
 • Bu şekilde dişlerinizi sabitlemede yardımcı oluyor bu da sizin dişlerinizin kaymasını, bozulmasını önleyecektir.

Diş teli tedavisi için tavsiyelerim?

Arkadaşlar size ufak bir  tavsiyem var yazının başında da değinmiştim ancak tekrarlamak istiyorum;

 • Kendi vücudunuzla ilgili dişlerinizle ilgili kafanıza takılan bir şey varsa ,imkanınız ve zamanınız varsa ve maddi olarak durumunuz buna uygun ise bence hiç düşünmeden diş teli tedavisine başlayın.
 • İnsanlar benim hakkımda ne düşünür? Benim yaşım bilmem kaç oldu? Yok evlendim , işte liseye gidiyorum, ilkokula gidiyorum gibi şeyler bence kafanızda olmasın.
 • Bir şeyi kafanıza takarsanız ve bunu tedavi etmezseniz bununla ilgili herhangi bir önlem almazsanız hayatınızda ileri ki dönemlerde ,ileri ki yıllarda bunu tedavi ettirmek daha da zorlaşacaktır.
 • Dediğim gibi bu tedaviye ben 3-4 senedir devam ediyorum ve ben aşağı yukarı 4-5 senedir kurumsal bir firmada satış müdürü olarak çalışıyorum bazen çok büyük uluslararası firmaların CEO’ları ile genel müdürleri ile toplantıya giriyorum ve insanların diş tellerimle ilgili herhangi bir şey  söylediğini ya da bir bakış attığını hiç görmedim zaten böyle bir şey dile getirseler bile asla ve asla umurumda olmaz çünkü bu benim hayatım benim kararım dolayısı ile ben böyle bir karar verdim ve bununla ilgili çok mutluyum.

Bunlara da göz attın.